Tarihçe

EĞİTİM FAKÜLTEMİZİN TARİHÇESİ

Eğitim Fakültemiz 29/05/2007 tarihinden önce Fırat Üniversitesi’ne bağlı olarak 2809 Sayılı Kanunun Ek 30’uncu maddesine istinaden Bakanlar Kurulu’nun 06/08/1995 tarih ve 98/1462 sayılı kararı ile açılmıştır. 29 Mayıs 2007 tarihinde Muş Alparslan Üniversitesi’nin kurulması ile Fakültemiz bünyesindeki mevcut bölümler üniversitemize bağlanmıştır.

Eğitim Fakültemize ilk öğrenci kabulüne 2005/2006 öğretim-öğretim yılında başlanmıştır. 2018-2019 Akademik yılı itibariyle Fakültemiz;

4 Bölüm:

 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi,
 • Temel Eğitim,
 • Eğitim Bilimleri,
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

7 Anabilim Dalı:

 • Matematik Eğitimi,
 • Fen Bilgisi Eğitimi,
 • Okul Öncesi Eğitimi,
 • Sınıf Eğitimi,
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,
 • Türkçe Eğitimi,
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi

1.243 öğrencisi, 91 öğretim elemanı ve (6) idari personeli ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Comments are closed