Tarihçe

1-FAKÜLTE BİLGİLERİ

 1.1-Birim Hakkında Bilgiler

 

Üniversitenin Adı                                         : Muş Alparslan Üniversitesi

Fakültenin Adı                                             : Eğitim Fakültesi

Fakültenin Kuruluş Tarihi                         : 06/08/1995

Fakülte Dekanlığının Adresi                       : Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi, 49250/MUŞ

Fakülte Dekanlığının Telefon Numarası : 0 436 249 14 04

Fakülte Dekanlığının Web Adresi              http://egitim.alparslan.edu.tr

1.1.1  -İletişim Bilgileri

GÖREV AD SOYAD İŞ TELEFONU E-POSTA ADRESİ
Dekan Prof. Dr. Esin KAYA 0 436 249 14 00 e.kaya@alparslan.edu.tr
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayça KARTAL 0 436 249 14 16 a.kartal@alparslan.edu.tr
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bayram ARICI 0 436 249 14 98 b.arici@alparslan.edu.tr
Fakülte Sekreteri Ali ÇOBANLI 0 436 249 14 01 a.cobanli@alparslan.edu.tr

1.1.2-Tarihsel Gelişim

Eğitim Fakültemiz Fırat Üniversitesine bağlı olarak 2809 Sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine istinaden Bakanlar Kurulunun 06/08/1995 tarih ve 98/1462 sayılı kararı ile açılmış ve ilk öğrenci kabulüne 2005-2006 eğitim- öğretim yılında başlamıştır. 29 Mayıs 2007 tarihinde Muş Alparslan Üniversitesinin kurulması ile Fakültemiz bünyesinde bulunan Fen Bilgisi Öğretmenliği ile Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalları üniversitemize bağlanmıştır.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle Fakültemiz bünyesinde;

 Öğrencisi Olan Bölüm ve Anabilim Dalları:

 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü,
  • Fen Bilgisi Eğitimi ABD,
  • Matematik Eğitimi ABD,
 • Temel Eğitim Bölümü,
  • Sınıf Eğitimi ABD,
  • Okul Öncesi Eğitimi ABD,
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü,
  • Türkçe Eğitimi ABD,
  • Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD,
 • Eğitim Bilimleri Bölümü,
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD,

 Açık olup öğrencisi olmayan Bölüm ve Anabilim Dalları:

 • Yabancı Diller Eğitimi Bölümü,
  • İngiliz Dili Eğitimi ABD,
  • Arap Dili Eğitimi ABD,
 • Özel Eğitim Bölümü,
  • Özel Yetenekliler Eğitimi ABD,
 • Eğitim Bilimleri Bölümü,
  • Eğitimin Felsefesi, Sosyal ve Tarihi Temelleri ABD,
  • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD,
  • Eğitim Programları ve Öğretim ABD,
  • Eğitim Yönetimi ABD,
  • Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi ABD,
  • Öğretim Teknolojileri ABD,
 • Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü,

bulunmaktadır. Fakültemizde; 91 akademik, 6 idari personel ve 4 sürekli işçi ile 1,243 lisans ve 100 pedagojik formasyon öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir. Fakültemizde 78 personel ofisi, 3 toplantı salonu,32 derslik,7 atölye (Kukla Karagöz Yapım-Oynatım Atölyesi, 3B Yazıcı ve Robotik Atölyesi, Ahşap Oyuncak Atölyesi, Astronomi Atölyesi, Fen ve Teknoloji Uygulama Atölyesi, Materyal Geliştirme ve Uygulama Atölyesi, Drama ve Müzik Atölyesi),2 laboratuvar (Bilgisayar Laboratuvarı 40 kişilik, Genel Fizik Laboratuvarı)ve müstakil etkinlik alanlarında hizmet verilmektedir.

Tablo 1. Eğitim Fakültesi akademik, idari personel ve öğrenci sayıları

 Akademik Personel

Tablo-1

UNVANLAR İTİBARİ İLE AKADEMİK PERSONEL SAYISI

UNVAN 2018
Profesör 3
Doçent 4
Yardımcı Doçent 44
Öğretim Görevlisi 10
Araştırma Görevlisi 29
TOPLAM 90

Eğitim Hizmetleri

Tablo-2

Öğrenci Sayıları (2018)

Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam
K E Top. K E Top. Kız Erkek
Eğitim Fakültesi 732 525 1257 4 2 6 736 527 1263
TOPLAM 732 525 1257 4 2 6 736 527 1263

 

Öğrenci Kontenjanları

Tablo-3

Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı (2018 )

 

Birimin Adı

ÖSS ÖSS sonucu  

Boş Kalan

 

Doluluk Oranı

Kontenjanı Yerleşen
Eğitim Fakültesi 300 285 18 % 95
Toplam 300 285 18 % 95

 

 

Tablo-6

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri (2018)
 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

Kadın

 

Erkek

 

Toplam

Okul Öncesi Eğitimi 2 2
Sosyal Bilgiler Eğitimi 1 1 2
Toplam 3 1 4

 

 

Comments are closed