Tarihçe

1-FAKÜLTE BİLGİLERİ

 1.1-Birim Hakkında Bilgiler

 Üniversitenin Adı                                         : Muş Alparslan Üniversitesi

Fakültenin Adı                                             : Eğitim Fakültesi

Fakültenin Kuruluş Tarihi                         : 06/08/1995

Fakülte Dekanlığının Adresi                       : Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi, 49250/MUŞ

Fakülte Dekanlığının Telefon Numarası : 0 436 249 14 04

Fakülte Dekanlığının Web Adresi              http://egitim.alparslan.edu.tr

1.1.1  -İletişim Bilgileri

GÖREV AD SOYAD İŞ TELEFONU E-POSTA ADRESİ
Dekan Prof. Dr. Esin KAYA 0 436 249 14 00 e.kaya@alparslan.edu.tr
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayça KARTAL 0 436 249 14 16 a.kartal@alparslan.edu.tr
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bayram ARICI 0 436 249 14 98 b.arici@alparslan.edu.tr
Fakülte Sekreteri Ali ÇOBANLI 0 436 249 14 01 a.cobanli@alparslan.edu.tr

1.1.2-Tarihsel Gelişim

Eğitim Fakültemiz Fırat Üniversitesine bağlı olarak 2809 Sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine istinaden Bakanlar Kurulunun 06/08/1995 tarih ve 98/1462 sayılı kararı ile açılmış ve ilk öğrenci kabulüne 2005-2006 eğitim- öğretim yılında başlamıştır. 29 Mayıs 2007 tarihinde Muş Alparslan Üniversitesinin kurulması ile Fakültemiz bünyesinde bulunan Fen Bilgisi Öğretmenliği ile Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalları üniversitemize bağlanmıştır.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle Fakültemiz bünyesinde;

 Öğrencisi Olan Bölüm ve Anabilim Dalları:

 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü,
  • Fen Bilgisi Eğitimi ABD,
  • Matematik Eğitimi ABD,
 • Temel Eğitim Bölümü,
  • Sınıf Eğitimi ABD,
  • Okul Öncesi Eğitimi ABD,
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü,
  • Türkçe Eğitimi ABD,
  • Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD,
 • Eğitim Bilimleri Bölümü,
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD,
 • Yabancı Diller Eğitimi Bölümü,
  • İngiliz Dili Eğitimi ABD

 Açık olup öğrencisi olmayan Bölüm ve Anabilim Dalları:

 • Yabancı Diller Eğitimi Bölümü,
  • Arap Dili Eğitimi ABD,
 • Özel Eğitim Bölümü,
  • Özel Yetenekliler Eğitimi ABD,
 • Eğitim Bilimleri Bölümü,
  • Eğitimin Felsefesi, Sosyal ve Tarihi Temelleri ABD,
  • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD,
  • Eğitim Programları ve Öğretim ABD,
  • Eğitim Yönetimi ABD,
  • Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi ABD,
  • Öğretim Teknolojileri ABD,
 • Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü,

bulunmaktadır. Fakültemizde; 91 akademik, 6 idari personel ve 4 sürekli işçi ile 1,263 lisans ve 403 pedagojik formasyon öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir. Fakültemizde 78 personel ofisi, 1 toplantı salonu, 32 derslik, 7 atölye (Kukla Karagöz Yapım-Oynatım Atölyesi, 3B Yazıcı ve Robotik Atölyesi, Ahşap Oyuncak Atölyesi, STEM Atölyesi, Fen ve Teknoloji Uygulama Atölyesi, Materyal Geliştirme ve Uygulama Atölyesi, Drama ve Müzik Atölyesi), 2 laboratuvar  (Bilgisayar Laboratuvarı 40 kişilik, Genel Fizik Laboratuvarı) ve müstakil etkinlik alanlarında hizmet verilmektedir.

Tablo 1. Eğitim Fakültesi akademik, idari personel ve öğrenci sayıları

 Akademik Personel

Tablo-1

UNVANLAR İTİBARİ İLE AKADEMİK PERSONEL SAYISI

UNVAN 2019
Profesör 3
Doçent 3
Yardımcı Doçent 48
Öğretim Görevlisi 10
Araştırma Görevlisi 33
TOPLAM 97

Eğitim Hizmetleri

Tablo-2

Öğrenci Sayıları (2018)

Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam
K E Top. K E Top. Kız Erkek
Eğitim Fakültesi 717 519 1236 4 2 6 721 521 1242
TOPLAM 717 519 1236 4 2 6 721 521 1242

 

Öğrenci Kontenjanları

Tablo-3

Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı (2018 )

 

Birimin Adı

ÖSS ÖSS sonucu  

Boş Kalan

 

Doluluk Oranı

Kontenjanı Yerleşen
Eğitim Fakültesi 340 327 13 % 96,18
Toplam 340 327 13 % 96,18

 

 

Tablo-6

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri (2018)
 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

Kadın

 

Erkek

 

Toplam

Sosyal Bilgiler Eğitimi 0 2 2
Toplam 0 2 2

 

 

Comments are closed