Akademik
Dr. Öğretim Üyesi  Ahmet  BATTAL

a.battal@alparslan.edu.tr

Anabilimdalı :-

DETAYDr. Öğretim Üyesi  Ayça  KARTAL

a.kartal@alparslan.edu.tr

Anabilimdalı :-

DETAYDr. Öğretim Üyesi  Ayten  ARSLAN

a.arslan@alparslan.edu.tr

Anabilimdalı :-

DETAYDr. Öğretim Üyesi  Ramazan  ATICI

r.atici@alparslan.edu.tr

Anabilimdalı :-

DETAYDr. Öğretim Üyesi  Selçuk   AYDEMİR

s.aydemir@alparslan.edu.tr

Anabilimdalı :Sınıf Öğretmenliği ABD

DETAYArş. Gör.  Ali Fuad  YASUL

a.yasul@alparslan.edu.tr

Anabilimdalı :Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi ABD

DETAYArş. Gör.  Bilal  ÖNCÜL

b.oncul@alparslan.edu.tr

Anabilimdalı :-

DETAYArş. Gör.  Emir Feridun  ÇALIŞKAN

ef.caliskan@alparslan.edu.tr

Anabilimdalı :-

DETAYArş. Gör.  Gülşah  KURU

g.kuru@alparslan.edu.tr

Anabilimdalı :-

DETAYArş. Gör.  Sümeyra  CEYHAN

s.ceyhan@alparslan.edu.tr

Anabilimdalı :-

DETAYÖğr. Gör.  Ahmet  AYKAN

a.aykan@alparslan.edu.tr

Anabilimdalı :Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi ABD

DETAY

Comments are closed