Akademik
Dr. Öğretim Üyesi  Murat  POLAT

m.polat@alparslan.edu.tr

Anabilimdalı :Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DETAYDr. Öğretim Üyesi  Selami  KARDAŞ

selami.kardas@alparslan.edu.tr

Anabilimdalı :Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DETAYDr. Öğretim Üyesi  Yunus  AKAN

y.akan@alparslan.edu.tr

Anabilimdalı :Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DETAYDr. Öğretim Üyesi  Zekeriya  ÇAM

z.cam@alparslan.edu.tr

Anabilimdalı :Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DETAYArş. Gör.  Betül  GÖKÇE

b.gokce@alparslan.edu.tr

Anabilimdalı :Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DETAYArş. Gör.  Sedat  GELİBOLU

s.gelibolu@alparslan.edu.tr

Anabilimdalı :-

DETAYArş. Gör.  Semra  KİYE

s.kiye@alparslan.edu.tr

Anabilimdalı :Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DETAY