Öğretmen ve Akademisyen Seminerleri


 

Seminer: “Kumar Bağımlılığı Farkındalık Eğitimi” Konulu Seminer 

 


 

Seminer: “Teknoloji Bağımlılığı ve Farkındalık Eğitimi” 

 


 

Seminer: “Yunus Emre ve Türkçe” 

 


 

Seminer: “Öğretmen Yetiştirme Çalışmaları ve Uygulamaları”

Eğitimde Güncel Gelişmeler Komisyonu tarafından planlanan ve alanında uzman olan kişilerce verilen seminerlerin beşincisi 23 Mart 2021 Salı günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Hayati Akyol, Dr. Sümeyra Ceyhan moderatörlüğünde “Öğretmen yetiştirme çalışmaları ve uygulamaları” başlıklı seminerini sundu. Prof. Dr. Hayati Akyol Türkiye’de öğretmen yetiştirme için yakın geçmişimizde yürütülen çalışmalar ile öğretmen yetiştirmedeki sorunların kaynakları ve bu sorunlar için çözüm önerileri hakkında bilgi verdi. 

 


 

Seminer: “Tübitak Projeleri”

Eğitimde Güncel Gelişmeler Komisyonu tarafından planlanan ve alanında uzman olan kişilerce verilen seminerlerin ilki 30 Kasım 2020 Pazartesi günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar-Yayınlar ve Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi’de (BAYPUAM) görev yapmakta olan Öğr. Gör. Halil Seymen ilk seminerin konuğu oldu. Dr. Sümeyra Ceyhan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde, Halil Seymen “Tübitak projeleri” başlığı altında proje başvuru, hazırlık ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgi verdi.

 


 

Seminer: “Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme”

Eğitimde Güncel Gelişmeler Komisyonu tarafından planlanan ve alanında uzman olan kişilerce verilen seminerlerin ikincisi 24 Aralık 2020 Perşembe günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Halil Yurdugül, Dr. Fuat Elkonca’nın moderatörülüğünde “Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme” konulu seminerini verdi. Prof. Yurdugül, ölçme ve değerlendirme sürecinin tarihsel süreçteki yerinden, uzaktan eğitimde ne şekilde yararlanılabileceğine kadar pek çok konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

 


 

Seminer: “Sosyal adalet ve eğitim: Türkiye ve dünyadan yansımalar”

Eğitimde Güncel Gelişmeler Komisyonu tarafından planlanan ve alanında uzman olan kişilerce verilen seminerlerin üçüncüsü 14 Ocak 2021 Perşembe günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Texas State Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Liderliği ve Politikası Bölümü’nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Khalid Arar ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi Bölümü’nde görev yapmakta olan Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş, Dr. Dilek Pekince Kardaş moderatörülüğünde “Sosyal adalet ve eğitim: Türkiye ve Dünyadan yansımalar /Social Justice and education: reflections from Turkey and across the World” konulu seminerlerini sundular. Konuklar, sosyal adalete dair teorik bakış açıları, eğitim meseleleri içerisindeki yeri ve ne şekilde gerçekleştirilebileceği gibi pek çok konu hakkında değerlendirmelerde bulundular.

 


 

Seminer: “SSCI ve SCI dergilerde makalenize uygun dergi bulma stratejileri”

Eğitimde Güncel Gelişmeler Komisyonu tarafından planlanan ve alanında uzman olan kişilerce verilen seminerlerin dördüncüsü 25 Şubat 2021 Perşembe günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde görev yapmakta olan Doç. Dr. Selçuk Beşir Demir, Dr. Ayşe Çiftçi moderatörlüğünde “SSCI ve SCI dergilerde makalenize uygun dergi bulma stratejileri” başlıklı seminerini sundu. Dr. Demir, “Web of Science” başta olmak üzere, temel indexlerde yer alan dergileri tanımlayan özellikler ile bu dergiler hakkında bilgi edinme yolları hakkında bilgi verdi.


Comments are closed