Misyon ve Vizyon

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
Görev(Misyon): Fakültemiz; lisans düzeyinde, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, demokrasinin değerlerini içselleştiren ve geliştiren, etik değerlere bağlı, sorgulayan, araştıran, üreten ve sorun çözen, mesleğiyle ilgili alanlarda bilgi üreten ve bunu uygulayan, her durumda çevresine yararlı olabilecek öğretmenler yetiştirmek için çağdaş ve dinamik bir eğitim vermeyi görev edinmiştir.

Vizyon: Fakültemizin vizyonu; başta ülkemiz olmak üzere çeşitli ülke ve kültürlerde görev yapabilecek; Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanabilen, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma sorgulama, problem çözme becerileri gelişmiş, üstün insani ve mesleki değerlere sahip, dijital dönüşüm kapsamında bilişim teknolojilerini yaşamın her alanında etkili bir şekilde kullanabilen, yenilikçi ve lider öğretmenler yetiştirmektir.

Temel Değerleri:
1. Yenilikçilik
2. Şeffaflık
3. Kaliteli Eğitim
4. Bilimde Öncü
5. Duyarlılık
6. Demokratik
7. Liyakat

Comments are closed