Eğitimde Güncel Gelişmeler Komisyonu

 

                                                               EĞİTİMDE GÜNCEL GELİŞMELER KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi Fuat ELKONCA Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ali Fuad YASUL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYKAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ebru KORKMAZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra CEYHAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÇİFTÇİ  Üye

 

Comments are closed