Anabilim Dalları

Eğitim Bilimleri Bölümü’nde yer alan diğer anabilim dalları:

Eğitim Programları ve Öğretimi ABD / ABD başkanı Dr.Öğr.Üyesi Canan Demir Yıldız

Eğitim Yönetimi ABD / ABD başkanı Dr.Öğr.Üyesi Dilek Pekince Kardaş

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD / ABD başkanı Dr.Öğr.Üyesi Halim Güner

Öğretim Teknolojileri ABD / ABD başkanı Dr.Öğr.Üyesi Fevzi İnan Dönmez

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi ABD / ABD başkanı Dr.Öğr.Üyesi Ramazan Şamil Tatık

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri ABD / ABD başkanı Dr.Öğr.Üyesi Bülent Uğur Koca

Comments are closed