Dekanın Sunuşu

Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Esin KAYA | Eğitim Fakültesi Dekanı

Başta ülkemiz olmak üzere çeşitli ülke ve kültürlerde görev yapabilecek; Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanabilen, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma sorgulama, problem çözme becerileri gelişmiş, üstün insani ve mesleki değerlere sahip, dijital dönüşüm kapsamında bilişim teknolojilerini yaşamın her alanında etkili bir şekilde kullanabilen, yenilikçi ve lider öğretmenler yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim faaliyetine devam eden Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisans düzeyinde, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, demokrasinin değerlerini içselleştiren ve geliştiren, etik değerlere bağlı, sorgulayan, araştıran, üreten ve sorun çözen, mesleğiyle ilgili alanlarda bilgi üreten ve bunu uygulayan, her durumda çevresine yararlı olabilecek öğretmenler yetiştirmek için çağdaş ve dinamik bir eğitim vermeyi görev edinmiştir.

Eğitim Fakültemiz Fırat Üniversitesine bağlı olarak 2809 Sayılı Kanun’un ek 30’uncu maddesine istinaden Bakanlar Kurulunun 06/08/1995 tarih ve 98/1462 sayılı kararı ile açılmış ve ilk öğrenci kabulüne 2005-2006 eğitim- öğretim yılında başlamıştır. 29 Mayıs 2007 tarihinde Muş Alparslan Üniversitesinin kurulması ile Fakültemiz bünyesinde bulunan Fen Bilgisi Öğretmenliği ile Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalları üniversitemize bağlanmıştır. Fakültemizde Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD ve Matematik Eğitimi ABD; Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi ABD ve Okul Öncesi Eğitimi ABD; Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi ABD ve Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD; Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD; Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi ABD ile aktif olarak eğitim öğretime devam edilmektedir.   Arap Dili Eğitimi ABD; Özel Eğitim Bölümü, Özel Yetenekliler Eğitimi ABD; Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimin Felsefesi, Sosyal ve Tarihi Temelleri ABD, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD, Eğitim Programları ve Öğretim ABD, Eğitim Yönetimi ABD, Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi ABD, Öğretim Teknolojileri ABD, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ise personel ihtiyacı tamamlanınca eğitim öğretim faaliyetine başlayacaktır.

Fakültemizde; 95 akademik, 7 idari personel ve 4 sürekli işçi ile 1,243 lisans öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir. Fakültemizde 78 personel ofisi, 3 toplantı salonu,32 derslik,7 atölye (Kukla Karagöz Yapım-Oynatım Atölyesi, 3B Yazıcı ve Robotik Atölyesi, Ahşap Oyuncak Atölyesi, STEM Atölyesi, Fen ve Teknoloji Uygulama Atölyesi, Materyal Geliştirme ve Uygulama Atölyesi, Drama ve Müzik Atölyesi), 2 laboratuvar (Bilgisayar Laboratuvarı, Genel Fizik Laboratuvarı) ve müstakil etkinlik alanlarında hizmet verilmektedir.

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak öğrenci odaklı, kaliteli ve paydaşlarla işbirliği içerisinde eğitim sunmaktan ve öğretmenliğe ve bilime ilgi duyan gençlerimizi ve akademik personeli bizlerle çalışmaya davet etmekten büyük onur duymaktayız.

Prof. Dr. Esin KAYA
Dekan

Comments are closed