Birim Dış Denetim Ekibi

Fakülte Akreditasyon Koordinasyon Birimi (FAKB) Dış Denetim Ekibi Hakkında

Ekibin Kuruluş Amacı: Eğitim fakültemizde kurulan “Fakülte Akreditasyon Koordinasyon Birimi” için belirlenmiş ve açıklanmış olan ilgili birim görevlerinin etkin şekilde takibi ve denetlenmesi sürecinin gerektirdiği iş ve işlemleri yerine getirmektir.

Dış Denetim Ekibinin Görevleri:

  • Dekanlık adına fakülte akreditasyon sürecinin koordinasyonuyla ilgili birim çalışmalarının takibini yapmak,
  • Fakültede akredite edilecek programlar için hazırlanan öz değerlendirme raporlarının nihai incelemesini yapmak,
  • Akreditasyon için belirlenen programlara ait “program öz değerlendirme” raporları hakkında gerektiğinde sürece katkı sağlayacak şekilde ilgili birime yapıcı dönütlerde bulunmak,
  • Hazırlanan fakülte akreditasyon “kurum öz değerlendirme” raporunun hazırlanması sürecindeki iş ve işlemleri denetlemektir.

Fakülte Akreditasyon Koordinasyon Birimi Dış Denetim Ekibi Görevli Personel Listesi (*):

Birim Üyeleri Fakültedeki Görev Yeri Ekipteki Görevi E-Posta
Dr. Öğretim Üyesi Halim GÜNER Eğitim Bilimleri Bölümü

-Eğitim Yönetimi-

Ekip Lideri h.guner@alparslan.edu.tr
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aykan Eğitim Bilimleri Bölümü

– Eğitim Programları ve Öğretim-

Üye a.aykan@alparslan.edu.tr
Dr. Öğretim Üyesi Görkem CEYHAN Eğitim Bilimleri Bölümü

-Ölçme ve Değerlendirme-

Üye g.ceyhan@alparslan.edu.tr
Dr. Öğretim Üyesi Canan DEMİR YILDIZ Eğitim Bilimleri Bölümü

– Eğitim Programları ve Öğretim-

Üye canan.yildiz@alparslan.edu.tr

(*) Not: Tablo oluşturulurken Soy İsim Sırası Gözetilmiştir.

İletişim Bilgisi: 0436-2494949 – Dahili: 3662 (İş Tel)

 

 

 

 

 

Comments are closed