Neden Akreditasyon?

Neden Akreditasyon?
Program akreditasyonunun birçok araştırma ve gözlemle desteklenen, genel kabul görmüş gerekçeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• YÖK’ün yükseköğretimde kalite standartları yönetmeliğindeki ilgili madde hükümlerini sağlamak
• Eğitim Programlarının kalitesinin bağımsız bir dış değerlendirme kuruluşu tarafından da onaylanmasını sağlamak
• Uluslararası standartlara uyum için bir ön hazırlık
• Sürekli iyileşme çalışmalarına destek sağlamak
• Yükseköğretim Kurumları arasında prestijli bir konuma sahip olmak
• Mezunlar ve işveren (MEB, Özel Öğretim, Özel Eğitim, vs.) ile ilişkileri güçlendirmek
• Nitelikli öğrenci talebinde artış sağlamak
• Eğitim programının öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği standartları sağladığı konusunda güvence vermek
• Program çıktılarının işveren beklentileri (MEB, Özel Öğretim, Özel Eğitim, vs.) ile uyumunu gerçekleştirmek
• Akredite edilmiş programların yurt dışında tanınırlığı ve buna bağlı olarak mezunların benzer haklardan yararlanmalarının önünü açmak
• Uluslarararası öğrenci hareketliliğine olumlu katkı sağlamak
• Mezunların tanınmış standartlarda eğitim almış oldukları konusunda topluma güvence vermek
• Mezunların, kendi alanlarına ait güncel bilgi ve altyapıya sahip olmalarının yanı sıra, takım çalışması, iletişim gibi gerekli diğer becerilerle ve mesleğin icrasında gerçekleştirecekleri uygulamalar hakkında meslek etiği ilkeleriyle ilgili bilgiye sahip olmaları konusunda güvence vermek
• Değerlendirmelerin, üniversitelerden gönüllü çalışan ve değerlendirilen kurumla herhangi bir şekilde ilişkisi bulunmayan uzmanlar tarafından yapılmasının verdiği güven teminini sağlamak
• İşgücü temininde önemli bir referans olarak dikkate alınma zeminini oluşturmaktır.

Comments are closed