Fakültemiz Birinci ve İkinci Sınıf Öğrencileri İçin Oryantasyon Eğitimi Gerçekleştirildi


2021-2022 Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı “Oryantasyon Toplantısı” 21.10.2021 saat 13.00’da 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda akademik, idari ve sosyal iş ve işlemler ele alınarak birinci ve ikinci sınıf öğretmen adaylarına bilgilendirme yapıldı. Toplantıda açılış konuşması Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin KAYA tarafından yapıldı. Akademik bilgilendirmeler Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BATTAL tarafından yapılırken, idari süreçlere ilişkin bilgiler Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayça KARTAL tarafından ve sosyal imkanlar ve genel bilgilendirmeler ise İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Veysel Emir EKE tarafından yapılmıştır. Fakülte Sekreteri Ali ÇOBANLI, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin tüm iş ve işlemlerinde fakülte öğrenci işleri olarak tüm desteği sağlayacaklarını belirtti. Toplantı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.