“Medya Okuryazarlığı Farkındalığı” Konulu Proje


Yürütücülüğünü Dr.Öğr.Üyesi Hacer Dolanbay’ın yaptığı, ABD Dış İşleri Bakanlığı, ABD konsolosluğu ve Muş Alparslan Üniversitesi tarafından desteklenen bir Dış Kaynaklı Proje olan “Medya Okuryazarlığı Farkındalığı” başlıklı proje Muş Alparslan, Bingöl ve Bitlis Eren Üniversitelerinde uygulamaya geçirildi. Bu üniversitelerin farklı fakültelerinden katılım sağlayan 160 öğrencinin yer aldığı ve 4-5 Ekim tarihlerinde açılışı yapılan proje online olarak gerçeklerştirildi. Projenin bundan sonraki eğitimleri çevrimiçi ve yüzyüze eğitimler şeklinde devam edecektir. Proje Nisan 2022’de sonlandırılacaktır. Proje eğitimleri süresince Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitiminden Dr. Öğr. Üyesi Hacer Dolanbay, Öğretim Teknolojileri bölümünden Dr. Öğr.Üyesi Fatih Türkan ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV, Sinema Bölümünden Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu çeşitli eğitim ve seminerlerle katkı sunacaktır.