Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı ve Muş İlinde Görev Yapmakta Olan Köy Öğretmenleri ve Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenler Bir Araya Geldi


    Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı ve Muş ilinde görev yapmakta olan köy öğretmenleri ve birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenler bir araya geldi. Temel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Sümeyra Ceyhan ve Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emir Feridun Çalışkan ile ortak projeler ve yeni dönemde işbirliği çalışmaları için ilk adım atıldı.