Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü “Liderlik ve Yönetim” konulu proje eğitimine katıldı


Üniversitemizin katılımcı olarak yer aldığı ve TESOL Turkey Derneği bünyesindeki Leadership and Management Special Interest Group (Liderlik ve Yönetim Özel İlgi Grubu-LAMSIG) tarafından koordine edilen Supporting Leaders and Managers of Prep Programs in Turkey (Türkiye’deki Hazırlık Programlarının Lider ve Yöneticilerinin Desteklenmesi) başlıklı proje kapsamında üç günlük Liderlik ve Yönetim Eğitimi düzenlendi.

Haziran-Aralık ayları arasında devam edecek proje etkinliklerinde Muş Alparslan Üniversitesi dışında devlet ve vakıf üniversitelerinin de yer aldığı toplam 12 yüksek öğretim kurumu hazırlık programlarının yönetimi konusunda eğitim alacak ve desteklenecek. Projede, Türkiye’deki hazırlık programlarının yönetim ve liderlik kapasitesinin güçlendirilmesi noktasında desteklenmesi ve hazırlık programı yöneticileri arasında uygulama topluluğu (communities of practice) oluşturulması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

İlk etapta üç gün süren proje eğitimine Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ÖZTÜRK, Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin YEŞİLÇINAR, Arş. Gör. Samed Yasin ÖZTÜRK ve Arş. Gör. Veysel Emir EKE katıldı. Projenin sonraki aşamasında katılımcı üniversiteler, kendileri için belirlenen ve hazırlık programları konusunda deneyimli mentörler ile kendi programlarının geliştirilmesi için ortak çalışmalar gerçekleştirecekler. Proje sonunda da bu süreçte gerçekleştirilen uygulamaların ve kaydedilen ilerlemelerin paylaşılacağı bir değerlendirme konferansı düzenlenecek.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin KAYA, İngilizce Öğretmenliği programı bünyesinde bulunan İngilizce hazırlık eğitimine önem verdiklerini ve öğretim elemanlarımızı bu noktada desteklediklerini belirterek söz konusu proje etkinliklerinin de mevcut hazırlık programının gelişmesine katkıda bulunacağını vurguladı.