Akreditasyon Eğitimi Bilgilendirme Toplantısı Çevrimiçi olarak Gerçekleştirildi


“Fakültemiz akreditasyon çalışmaları kapsamında 10 Nisan 2021 Cumartesi günü Eğitim Fakültesi Fakülte Akreditasyon Koordinasyon Birimi üyesi Dr. Hacer Dolanbay’ın moderatörlüğünde ve Öğretmenlik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (EFAK) Başkanı Prof. Dr. Dinçay Köksal’ın değerli sunum ve katılımlarıyla bir “Akreditasyon Eğitimi Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Toplantı kapsamında fakültemiz bölüm ve anabilim dalı başkanları için program akreditasyonun önemi, Prof. Dr. Dinçay Köksal ve EPDAD idari-mali işler müdürü Şafak Oğuz tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ayrıca toplantı sonunda kısa bir soru-cevap etkinliği de gerçekleştirilmiştir. Fakülte Akreditasyon Birimimizin sürece yönelik etkin çalışmaları devam etmektedir.”