Medya Okuryazarı Gençler Geliyor AB Projesi

31.12.2019’ da açıklanan proje 01.01.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında yürütülecek olan proje ile Muş eğitim Fakültesinde öğrenim gören farklı alanlardaki öğretmen adaylarına ulaşabilmek, onlara bir 21.yüzyıl becerisi olan medya okuryazarlığını kazandırmak amaçlanmaktadır.

Sosyal bilgiler öğretmenliği ABD’de Arş. Gör. Dr. olarak görev yapan Hacer Dolanbay’ın yürütücü/koordinatör  olarak başvurduğu  Medya Okuryazarı Gençler Geliyor başlıklı proje AB Dayanışma Programı, Dayanışma Projeleri kapsamında değerlendirildi ve bir AB Projesi olarak kabul edildi.  12 ay olarak kabul edilen proje 01.01.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yürütülecektir.

Dr. Hacer Dolanbay, Proje koordinatörü olarak görev alacak. Öğrencileri ise Muş Media Literacy Volunteers grup adını kullanacak. Proje, Dr. Hacer Dolanbay ve onun öğrencilerinden oluşan 5 kişilik ekip ile yürütülecek. Ekipte üç Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. Sınıf, bir  Tarih 3. Sınıf ve bir İşletme fakültesi son sınıf öğrencisi görev alacaktır.