Robotik Kodlama Eğitimi

Fakültemiz akademik personeli Dr. Öğr. Üyesi Fatih TÜRKAN, Muş Alparslan Üniversitesi İlkokulu’nda 12 Aralık ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde 1. sınıf öğrencilerine, 18 Aralık ve 25 Aralık 2019 tarihlerinde 4. sınıf öğrencilerine robotik kodlama eğitimi vermiştir.