Tebrik mesajı

Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalına Yunus Akan doktor öğretim üyesi ve Betül Gökçe araştırma görevlisi olarak atanmıştır.

Kendilerini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.