Tebrik Mesajı

Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı’na Şefika Sümeyye  ÇAM, Doktor Öğretim Üyesi olarak atanmıştır.

Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı’na Fevzi İnan Dönmez, Fatih Türkan ve Fatih Yaman, Doktor Öğretim Üyesi olarak atanmıştır.

Fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı’na Sabahattin Yeşilçınar, Doktor Öğretim Üyesi olarak atanmıştır.

Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalına Halim Güner, Doktor Öğretim Üyesi olarak atanmıştır.

Kendilerini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.