Bilim-Sanat ve Teknoloji Kampı (BİSTEK)

Muş merkeze bağlı belde ve köylerde yaşayan kırk ortaokul öğrencisinin katıldığı yedi günlük bilim, teknoloji ve sanat programı BİSTEK: Zekâ Küpü 2 Bilim-Sanat ve Teknoloji Kampı, fakültemizde başladı. Kampın ilk günü tanışma, matematiksel modelleme ve drama etkinlikleriyle kapısını açarken ikinci gününde ise astronomi ve uzay bilimlerine yönelik modelleme etkinlikleri yapıldı. Rektör Yardımcımız ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, kampta yürütülen etkinlikleri yerinde inceleyerek proje ekibi ve katılımcılardan bilgi aldı.


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen BİSTEK: Zekâ Küpü 1, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bu destek programından yararlanarak uygulanan ilk fen, teknoloji ve sanat alanındaki projeydi. O öncü ve başarılı çalışmanın devamı niteliğindeki BİSTEK: Zekâ Küpü 2 ile temel olarak ortaokul öğrencilerinin fen bilimlerine, teknolojiye ve sanata karşı ilgilerini artırarak neler başarabileceklerini görmeleri ve öz güven kazanmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Üniversitemiz Proje Üretenin Yanında
Kampı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Rektör Yardımcımız ve Uygulamalı Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, öğrencilerle sohbet etti. Bu tarz uygulamalı ve süreklilik arz eden projelerin, bölgemizdeki öğrencilere sunulan eğitimin niteliğinin yükseltilmesi bakımından büyük önem arz ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Karadağ, üniversite yönetimi olarak proje üreten akademisyenlerin daima yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Üniversitelerin araştırma, eğitim-öğretim ve topluma hizmet şeklinde üç temel görevi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Karadağ, BİSTEK: Zekâ Küpü 2 ile topluma katma değeri yüksek bir hizmet verildiğini ifade ederek projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.


Öğrencilerin Farkındalıklarının Artması Bekleniyor
Fakültemiz Öğretim Üyesi Dr. Cumhur Türk, kampta öğrencilerin, öğrenme sürecinde aktif ve iş birliği içinde çalışabilecekleri uygulamalara yer verileceğini söyledi. Dr. Türk şöyle konuştu: “Öğrencilerle fen bilimlerine, teknolojiye ve sanata farklı açılardan bakmalarına imkân tanıyacak; matematiksel modelleme, üç boyutlu fiziksel modelleme, atölye çalışmaları, STEM uygulamaları, astronomi ve drama etkinlikleri, resim-müzik uygulamaları ve meslek eğitimlerinden oluşan toplam otuz farklı etkinlik gerçekleştireceğiz. Etkinliklerin üçü teorik, altısı meslek eğitimi niteliğinde olup, kalan yirmi bir etkinlik ise öğrencilerin aktif olacağı uygulamalı etkinliklerden oluşuyor.

Kamp sonucunda öğrencilerin fen, teknoloji ve sanata yönelik olumlu tutum geliştirmelerini ve tüm bu alanlara yönelik farkındalıklarının artmasını bekliyoruz. En önemli sonuç ise öğrencilerin merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin artması olacaktır. Kamp boyunca elde edeceğimiz nicel verileri istatistik paket programıyla, nitel verileri ise içerik analizi tekniğiyle inceleyerek sonuçların hedeflerimizi ve beklentilerimizi ne ölçüde karşıladığını tespit edeceğiz.”


Eğitim Fakültemizin Fen ve Teknoloji Uygulama Laboratuvarı, Görsel Sanatlar Atölyesi, Müzik Atölyesi, Drama Atölyesi; Mühendislik ve Mimarlık Fakültemizin Bilgisayar Laboratuvarı, Merkezi Araştırma Laboratuvarımız ve Sebahattin Zaim Konferans Salonu ile külliyemizdeki yeşil alanların kullanıldığı BİSTEK: Zekâ Küpü 2 Bilim-Sanat ve Teknoloji Kampının her günü için matematik, astronomi, STEM, mühendislik, görsel sanatlar ve müzik şeklinde ayrı disiplinler belirlendi. Kamp, 29 Temmuza kadar sürecek.